Gemeenteraad Leiderdorp

Uitzending

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanpassing vergaderingen gemeenteraad in verband met de Corona-maatregelen:

Vanwege de maatregelen als gevolg van het Coronavirus heeft het Presidium (de fractievoorzitters van de raad en de burgemeester) afspraken gemaakt over wijzigingen in het vergaderschema.

    • De vergaderingen van 23 maart (Politiek Forum) en 30 maart (Raad) komen te vervallen.

    • In april wordt het vergaderschema gewijzigd.

  • 6 april: Presidium. Aansluitend fractievergaderingen (in plaats van de geplande informatieavond, deze wordt afgelast).

  • 14 april: Politiek Forum, met de agenda van het afgelaste Forum van 23 maart; eventueel aangevuld met nieuwe agendapunten.

  • 20 april: Raad, met de agenda van de afgelaste raad van 30 maart; eventueel aangevuld met nieuwe agendapunten. 

Er worden maatregelen voorbereid om de bijeenkomsten zo veilig mogelijk te laten zijn voor alle aanwezigen. Daarnaast zijn de vergaderingen altijd live thuis te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Het vergaderschema na 20 april is voorlopig onder voorbehoud. Op 6 april zal het Presidium bespreken of daarin aanpassingen nodig zijn. Actuele informatie over vergaderingen is altijd te vinden op www.raadleiderdorp.nl.


In de kalender vindt u per bijeenkomst informatie over annulering van een bijeenkomst. Het is raadzaam deze te blijven volgen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maandag politieke avond -  De Leiderdorpse gemeenteraad werkt volgens een vierwekelijkse vergadercyclus:

Week 1 Informatieavond 20.30 – 22.30 uur (informatie en participatie).

Week 2 Fractiespreekuur 19.30 – 20.00 uur, Fracties 20.00 – 23.00 uur. Wilt u gebruik maken van het fractiespreekuur? U kunt zich aanmelden via griffie@leiderdorp.nl of telefonisch (071) 5454821/825 (minimaal een werkdag van te voren, zodat we de fracties kunnen informeren).

Week 3 Politiek forum (voorbereiden besluitvorming), aanvang 20.00 uur

Week 4 Raadsvergadering (besluitvorming), aanvang 20.30 uur

De vergaderingen van het Politiek Forum en de Raad zenden we live uit op deze pagina. Een vergadering terugkijken? Dat kan voor de raad en het politiek forum. De vergaderingen voor 2020 vindt u in het vergaderschema.

Wilt u altijd op de hoogte zijn van de actuele agenda's en stukken? U kunt zich abonneren op e-mailnotificaties.  Hier zijn geen kosten aan verbonden.

De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden. Zoekt u als inwoner of instantie contact met de raad, fracties en/of raadsleden? Of heeft u vragen over de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie, telefonisch 071-5454821/825 of via e-mail griffie@leiderdorp.nl

Niet-actieve vergaderorganen kunt u raadplegen in het Archief Vergaderingen 

Afbeelding vergroten laden...
 

Vergaderingen