Gemeenteraad Leiderdorp

Uitzending

 

Raadslid in tijden van Corona

Half april stuurden de fractievoorzitters van de politieke partijen uit de Leiderdorps gemeenteraad deze brief aan alle Leiderdorpers. Daarin schreven zij met u mee te leven en trots te zijn op hoe Leiderdorp omgaat met het leven in tijden van Corona.

Hier komen elke week raadsleden aan het woord. Hoe beleven zij de ‘intelligente lockdown’? Hoe gaan ze om met hun werk en vrije tijd? Waar lopen zij tegenaan? Wat willen ze meenemen naar een 1,5 meter-maatschappij?.

Deze week Marlies van Beek van GroenLinks en Jeroen Hendriks van D66. Zie hier de eerdere bijdragen van andere raadsleden.

Aanpassing vergaderingen gemeenteraad in verband met de Corona-maatregelen

De corona-crisis heeft invloed op de openbare bijeenkomsten, georganiseerd door de gemeenteraad. Ook de raad van Leiderdorp zal het fysiek bijeenkomen zoveel mogelijk beperken. 

Informatiebijeenkomsten voor de raad

In plaats van de gebruikelijke informatieavonden voor de raad worden er digitale informatiemomenten georganiseerd. Deze worden aangekondigd via de gebruikelijke kanalen en kunnen live worden gevolgd via www.raadleiderdorp.nl .

Politiek Forum digitaal

Het Politiek Forum vindt voorlopig alleen digitaal plaats. Het Forum kan live gevolgd worden via www.raadleiderdorp.nl. Zie hier het overzicht van de komende vergaderingen. De voorgaande vergaderingen zijn hier terug te zien: politiek forum  

Vergadering gemeenteraad uitsluitend digitaal te volgen

Ook de gemeenteraad is voorlopig volledig digitaal, zie hier voor komende vergaderingen. U kunt de raad live volgen via www.raadleiderdorp.nl en op TV via Unity.nu. Voorgaande vergaderingen zijn hier terug te zien: raad

Inspreken in Raad of Politiek Forum.

Het is voor publiek niet mogelijk de vergaderingen fysiek bij te wonen. Wel kunt u gebruik maken van het recht om op afstand (schriftelijk of digitaal) in te spreken bij Politiek Forum of Raad. Insprekers kunnen zich tot 12 uur op de dag van de vergadering aanmelden via griffie@leiderdorp.nl. De raad wil insprekers diverse mogelijkheden geven dit op afstand te doen. In principe is de maximum-lengte per bijdrage 5 minuten, maar de inspreektijd kan worden ingekort als er meer dan 6 aanmeldingen zijn. Over de mogelijkheden kunt u contact zoeken via griffie@leiderdorp.nl.  

 

Vergadercyclus raad Leiderdorp

Maandag politieke avond 

De Leiderdorpse gemeenteraad werkt volgens een vierwekelijkse vergadercyclus:

Week 1 Informatieavond 20.30 – 22.30 uur (informatie en participatie).

Week 2 Fractiespreekuur 19.30 – 20.00 uur, Fracties 20.00 – 23.00 uur. Wilt u gebruik maken van het fractiespreekuur? U kunt zich aanmelden via griffie@leiderdorp.nl (minimaal een werkdag van te voren, zodat we de fracties kunnen informeren).

Week 3 Politiek forum (voorbereiden besluitvorming), aanvang 20.00 uur

Week 4 Raadsvergadering (besluitvorming), aanvang 20.30 uur

De vergaderingen van het Politiek Forum en de Raad zenden we live uit op deze pagina. Een vergadering terugkijken? Dat kan voor de raad en het politiek forum. De vergaderingen voor 2020 vindt u in het vergaderschema.

Wilt u altijd op de hoogte zijn van de actuele agenda's en stukken? U kunt zich abonneren op e-mailnotificaties.  Hier zijn geen kosten aan verbonden.

De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden. Zoekt u als inwoner of instantie contact met de raad, fracties en/of raadsleden? Of heeft u vragen over de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie, telefonisch 071-5454821/825 of via e-mail griffie@leiderdorp.nl

Niet-actieve vergaderorganen kunt u raadplegen in het Archief Vergaderingen 

vergroten verkleinen laden...
 

Vergaderingen