Gemeenteraad Leiderdorp

Uitzending

Raadszaal Leiderdorp
vergroten verkleinen laden...

NIEUW RAADSINFORMATIESYSTEEM

Leiderdorp heeft een nieuw raadsinformatiesysteem. Klik hier voor agenda's, vergaderstukken en (live) opnames. De oude website www.raadleiderdorp.nl blijft nog even beschikbaar om terug te kijken naar oudere stukken of verslagen.

Maandag politieke avond 

De Leiderdorpse gemeenteraad werkt volgens een vierwekelijkse vergadercyclus:

Week 1 Raadsinformatieavond 20.30 – 22.30 uur (informatie en participatie).

Week 2 Fractiespreekuur 19.30 – 20.00 uur, Fracties 20.00 – 23.00 uur.

Week 3 Politiek forum (voorbereiden besluitvorming), aanvang 20.00 uur

Week 4 Raadsvergadering (besluitvorming), aanvang 20.30 uur

Inspreken in Raad of Politiek Forum.

Inspreken kan altijd bij vergaderingen in de raadzaal. Insprekers kunnen zich tot 12 uur op de dag van de vergadering aanmelden via griffie@leiderdorp.nl. In principe is de maximum-lengte per bijdrage 5 minuten, maar de inspreektijd kan worden ingekort als er meer dan 6 aanmeldingen zijn. Over de mogelijkheden kunt u contact zoeken via griffie@leiderdorp.nl.  

Raadsgriffie

De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden. Zoekt u als inwoner of instantie contact met de raad, fracties en/of raadsleden? Of heeft u vragen over de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie, via e-mail griffie@leiderdorp.nl

Niet-actieve vergaderorganen kunt u raadplegen in het Archief Vergaderingen 

Vergaderingen