Contact

Contactgegevens

Op deze pagina vind u informatie over de griffie van de gemeente Leiderdorp. De griffie beheert de agenda van de gemeenteraad en raadscommissies, handelt correspondentie af, bereidt vergaderingen voor, organiseert werkbezoeken en andere raadsactiviteiten. Daarnaast vormt de griffie de schakel tussen de gemeenteraad enerzijds en het college, de gemeentesecretaris en de ambtenaren anderzijds. Heeft u een vraag over de werkwijze van de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie.

Bezoekadres
Gemeentehuis
Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ Leiderdorp

Postbus
Postbus 35
2350 AA Leiderdorp
e-mail: griffie@leiderdorp.nl

Telefoon (071) 54 54 826