Angelique Beekhuizen

Angelique Beekhuizen

Foto van Angelique Beekhuizen
E-mailadres: a.beekhuizen@leiderdorp.nl
Logo van College van B&W
Orgaan: College van B&W Periode: van: 28 mei 2018 tot: Website: www.leiderdorp.nl/ Functie: Wethouder

Eerste loco-burgemeester

Portefeuille:

Programma Meedoen in Leiderdorp
Jeugd, ouderen, zorg en welzijn
Wijk- en buurtgericht werken
Gezondheidszorg
Werk en inkomen
Onderwijs
Integratie

Programma Bestuur en organisatie
Communicatie waaronder versterking klantcontacten

Overige
Vorming welzijnsorganisatie
Coördinatie subsidiebeleid