Angelique Beekhuizen

Angelique Beekhuizen

Foto van Angelique Beekhuizen

Contact informatie

Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Eerste loco-burgemeester

Portefeuille:

Programma Meedoen in Leiderdorp
Jeugd, ouderen, zorg en welzijn
Wijk- en buurtgericht werken
Gezondheidszorg
Werk en inkomen
Onderwijs
Integratie

Programma Bestuur en organisatie
Communicatie waaronder versterking klantcontacten

Overige
Vorming welzijnsorganisatie
Coördinatie subsidiebeleid