Griffier

Naam: Griffier

1 lid

De gemeenteraad heeft een eigen ambtelijke ondersteuning: de raadsgriffier. De raadsgriffier geeft leiding aan de griffie die de raad bijstaat in al zijn taken. De griffie organiseert de vergaderingen en verzorgt de vergaderstukken.

Contact

 

 griffie@leiderdorp.nl

 

Leden

Leden van Griffier
Bart Rijsbergen Griffier
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens