Griffier

Griffier

Logo van Griffier

Contact informatie

E-mailadres:
griffie@leiderdorp.nl
Contact informatie:

 

 griffie@leiderdorp.nl

 

De gemeenteraad heeft een eigen ambtelijke ondersteuning: de raadsgriffier. De raadsgriffier geeft leiding aan de griffie die de raad bijstaat in al zijn taken. De griffie organiseert de vergaderingen en verzorgt de vergaderstukken.

Leden