Jeff Gardeniers

Jeff Gardeniers

Foto van Jeff Gardeniers

Contact informatie

Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Derde loco-burgemeester

Portefeuille:

Programma Meedoen in Leiderdorp
Maatschappelijk vastgoed
Kunst en cultuur

Programma Aantrekkelijk Leiderdorp
Integraal beheer openbare ruimte inclusief begraafplaats
Milieu en afval
Dienstverlening

Programma Bestuur en organisatie
Financiën
Bedrijfsvoering
Coördinatie regionale samenwerking

Overige
Polders en Groene Hart