Laila Driessen-Jansen

Laila Driessen-Jansen

Foto van Laila Driessen-Jansen

Contact informatie

Logo van College van B&W
Orgaan: College van B&W Periode: van: tot: Website: www.leiderdorp.nl/ Functie: Burgemeester

Portefeuille:

Programma Bestuur en organisatie
Algemeen bestuurlijke zaken
Openbare orde en veiligheid
Integrale handhaving

Programma Aantrekkelijk Leiderdorp
Toerisme en recreatie

Overige
Toekomstvisie Leiderdorp 2025
Zorg en veiligheid
Deregulering