Willem Joosten

Naam: Willem Joosten

Wethouder, College van B&W
Wethouder Actief sinds 28 mei 2018 Bekijk pagina

Algemeen

Tweede loco-burgmeester

Portefeuille:

Programma Meedoen in Leiderdorp
Sport

Programma Aantrekkelijk Leiderdorp
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en monumentenzorg
Verkeer, vervoer en bereikbaarheid
Werken en ondernemen
Duurzaamheid

Overige
Implementatie Omgevingswet
Integraal Verkeer en Vervoersplan (IVVP)
Sterrentuinontwikkeling

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 28 mei 2018 Wethouder, College van B&W
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens