Willem Joosten

Willem Joosten

Foto van Willem Joosten

Contact informatie

Logo van College van B&W
Orgaan: College van B&W Periode: van: 28 mei 2018 tot: Website: www.leiderdorp.nl/ Functie: Wethouder

Tweede loco-burgmeester

Portefeuille:

Programma Meedoen in Leiderdorp
Sport

Programma Aantrekkelijk Leiderdorp
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en monumentenzorg
Verkeer, vervoer en bereikbaarheid
Werken en ondernemen
Duurzaamheid

Overige
Implementatie Omgevingswet
Integraal Verkeer en Vervoersplan (IVVP)
Sterrentuinontwikkeling