Vergaderingen

Maandag politieke avond - Op 24 maart 2015 heeft de raad n.a.v. de evaluatie van de proef met een nieuw vergadersysteem besloten te gaan werken volgens een vierwekelijkse vergadercyclus.

  • Week 1 Informatieavond 20.30 – 22.30 uur: Doel is om met burgers en/of organisaties over een actueel thema in gesprek te gaan en dit te doen op een moment dat dit voor de besluitvorming relevant is. Ook is de informatieavond het moment waarop presentaties worden verzorgd door het ambtelijk apparaat.
  • Week 2 Fractiespreekuur 19.30 – 20.00 uur, Fracties 20.00 – 23.00 uur. Wilt u gebruik maken van het fractiespreekuur? U kunt zich aanmelden via griffie@leiderdorp.nl of telefonisch (071) 5454821 (minlmaal een werkdag van te voren, zodat we de fracties kunnen informeren).
  • Week 3 Politiek Forum (voorbereiden besluitvorming). In het Politiek Forum vindt (politiek) inhoudelijke discussie plaats. Ook burgers kunnen tijdens het Politiek Forum meepraten over onderwerpen die op de agenda staan (aanmelden uitelijk op de dag van de vergadering voor 12.00 uur via griffie@leiderdorp.nl of telefonisch (071) 5454821. Het Politiek Forum is nadrukkelijk niet bedoeld voor technische vragen. Deze dienen tijdens de informatieavonden of schriftelijk te worden gesteld.
  • Week 4 Raad (besluitvorming). Raadsvergadering - Politieke discussie en besluitvorming over de voorstellen die in het Politiek Forum aan de orde zijn geweest, gelegenheid voor indienen amendementen en moties.

De vergaderingen van de het Politiek Forum en de Raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen tijdens het Politiek Forum meepraten. Hiervoor dient u zich aan te melden bij de griffie telefonisch (071) 54 54 821, via email griffie@leiderdorp.nl (aanmelden mogelijk tot 12.00 uur op de dag van de vergadering).

Voor de agenda en stukken van vergaderingen klikt u onderaan deze pagina op het betreffende vergaderorgaan. De vergaderingen van het Politiek forum en de Raad zijn live te volgen op deze site. U kunt de vergaderingen hier ook terug kijken door deze aan te klikken.

Niet-actieve vergaderorganen (o.a. raadscommissies) kunt u raadplegen in het 'Archief Vergaderingen'.

Archief geluidsbestanden vergaderingen voor 2012.

Bestuursorganen

 
Gearchiveerde bestuursorganen