Informatieavond 07 januari 2019 20:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • In het voorjaar van 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het verder uitwerken van twee voorkeurscenario’s: omgekeerd inzamelen voor de laagbouw en apart inzamelen van plastic-, metaal- en drankverpakkingen voor de hoogbouw.

  In januari 2018 is gestart met omgekeerd inzamelen voor de laagbouw in de wijk ’t Heerlijk Recht en medio mei zijn er containers geplaatst voor bronscheiding voor de hoogbouw in de wijk Schansen en Dreven. De coalitie 2018-2022 heeft in haar akkoord afgesproken de evaluatie van beide wijken aan te bieden aan de gemeenteraad. Om op basis hiervan een keuze te maken in de manier van inzamelen in Leiderdorp. De uitkomsten van de evaluaties worden tijdens deze bijeenkomst gepresenteerd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Toelichting zal worden gegeven door Rijnhart Wonen en de gemeente over:
  - De kerntaken en plannen van Rijnhart Wonen aan de hand van het in 2018 vastgestelde Beleidsplan voor de komende jaren.
  - De stand van zaken van de (sociale) woningbouw en de woningbouwplanning in geheel Leiderdorp op korte en langere termijn,
  - De verdeling van de ( sociale) woningen (met aanpassing van de regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland, zie raadsvoorstel)

  Voorts zal een vertegenwoordiging van de Rekenkamer voor Leiderdorp/Leiden een toelichting geven over de opzet van hun onderzoek naar Wonen, waarbij een accent zal komen te liggen op de sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad.

  Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid tot stellen van vragen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =