Informatieavond 11 maart 2019 20:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De beheerplannen voor alle beheerdomeinen in Leiderdorp zijn opgesteld en toegevoegd aan de stukken samen met het “Integraal Overzicht Beheerplannen Kapitaalgoederen Openbare Ruimte.” In beeld wordt gebracht hoe beheer en onderhoud vorm gegeven wordt en hoe hiervoor de benodigde middelen zich verhouden tot de beschikbare middelen. De budgettaire effecten worden betrokken bij de verwerking van de Kadernota 2020-2023.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp zal kort het Jaarverslag 2018 / Onderzoeksplan 2019-2020 presenteren. Daarna is er gelegenheid voor de raadsleden om hierop te reageren. De Rekenkamer hoort graag welke onderwerpen het meeste prioriteit hebben. Ook andere punten naar aanleiding van het jaarverslag en onderzoeksplan kunnen benoemd worden. De Rekenkamercommissie zal op basis van de besprekingen in Leiden en Leiderdorp kiezen welke onderwerpen worden opgepakt dit jaar. Voordat een onderzoek start stuurt de Rekenkamercommissie een aankondigingsbrief met de onderzoeksaanpak naar de raden. Er is dan opnieuw gelegenheid om te reageren.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =