Informatieavond 14 oktober 2019 20:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • We werken, samen met belanghebbenden, aan een gebiedsvisie voor De Baanderij. Die gaat dienen als koers voor herontwikkeling van het bedrijventerrein tot een modern woon-werkgebied. In juli 2019 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten vastgesteld. Op basis daarvan zijn nu 3 mogelijke scenario’s voor de toekomst opgesteld. Tijdens de infoavond worden deze concept-scenario’s aan de raad gepresenteerd. Vervolgens willen we met de raad in gesprek. Vragen aan de raad zijn: Zijn we op de goede weg? Voldoen de scenario’s aan de verwachtingen? Welke aandachtspunten wil de raad meegeven?

    De gemaakte opmerkingen worden betrokken bij de uitwerking van de scenario’s en de gebiedsvisie.
    laden...

    Reacties:

    1+1 =