Informatieavond 07 september 2020 19:15:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • De colleges van de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude hebben de concept ruimtelijke strategie ‘Ruimte voor bedrijven in de Economie071 gemeenten’ ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden. De strategie geeft aan hoe de gemeenten samen met het bedrijfsleven een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven willen behouden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen. De behandeling van de strategie door de gemeenteraad van Leiderdorp vindt plaats op 21 september 2020. Voorafgaand vindt een informatieavond plaats voor de gemeenteraad. Deze vindt plaats op 7 september 2020 van 19.15 - 20.00 uur.

    vergroten verkleinen laden...

    Reacties:

    1+1 =

Downloaden audiofragment(en)