Politiek Forum 27 juni 2016 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
  Reacties verbergen
  • ohleqellutik 2017-01-05 07:11:59
  • http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
  • ucioveeb 2017-01-05 07:21:46
  • http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
  • ahequpju 2017-01-05 07:26:04
  • http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
  • inekabubaqe 2017-01-05 07:37:29
  • http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
  • opoduge 2017-01-05 20:46:54
  • http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
  • ouxedemafa 2017-01-05 20:59:13
  • http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
  • irutomrukoh 2017-01-06 19:09:58
  • http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
  • yebaqama 2017-01-06 19:22:17
  • http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href="http://online-purchaselevitra.net/">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • • Toekomstvisie Leidse Regio
  • Raadsvraag 59 D66 Onderzoek naar duurzaamheid van gemeentelijke elektriciteitsinkoop 160613 beantwoord
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • De vraag aan de raad is de ruimtelijke en verkeerskundige kaders voor de drie tracédelen gezamenlijk en per individueel tracédeel van de Leidse Ring Noord vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 4 juli 2016.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • In dit voorstel is de vraag aan de raad de Welstandsnota Leiderdorp 2016 gewijzigd vast te stellen en de Nota van beantwoording vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 4 juli 2016.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • De VVD stelt voor om de legesverordening zodanig aan te passen dat de uitzondering voor het betalen van leges door vrijwilligersorganisaties die in 2016 is komen te vervallen weer wordt opgenomen in de legesverordening, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016.
  Ter besluitvorming in de raad van 4 juli 2016.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • In dit voorstel is de vraag aan de raad het jaarverslag Leiderdorp 2015 met inbegrip van de jaarrekening 2015 en de bijbehorende resultaatbestemming vast te stellen. De accountant is aanwezig bij de bespreking. Ter besluitvorming in de raad van 4 juli 2016.
  De VVD dient in de raad een amendement in: bijlage.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begroting uitvoert. De begrotingswijziging vloeit voort uit deze 1ste bestuursrapportage 2016. Door deze wijziging wordt het verwachte jaarrekeningsaldo voor 2016 bijgesteld. Ter besluitvorming in de raad van 4 juli 2016.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • In dit voorstel is de vraag aan de raad de indeling van de programma’s en deelprogramma’s voor de begroting 2017 in een gewijzigde vorm vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 4 juli 2016.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • De vraag aan de raad is de financiële kadernota 2017-2020 vast te stellen en het college de opdracht te geven deze te verwerken in de begroting 2017-2020. Ter besluitvorming in de raad van 4 juli 2016.
  De VVD dient in de raad een motie in: bijlage.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • In dit voorstel is de vraag aan de raad een voorbereidingskrediet van € 80.000,- beschikbaar te stellen voor de uitwerking van de R-Net route Leiden-Leiderdorp. Ter besluitvorming in de raad van 4 juli 2016.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Bespreekdoel: de portefeuillehouder legt verantwoording af over de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid, in dit geval de procedure rond de vergunningverlening. In verband met de privacy van genoemde personen zijn de bijlagen besloten gepubliceerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

Downloaden audiofragment(en)