Politiek Forum 20 maart 2017 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1.

  Opening

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • 3.

  Mededelingen

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • Het verzoek aan de raad is akkoord te gaan met de ontwikkeling van 56 sociale huurwoningen op de locatie Brittenstein en deze ontwikkeling toe te voegen aan de categorie gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet vereist is. Ook de beeldkwaliteitparagraaf voor deze ontwikkeling wordt voorgelegd. Ter besluitvorming in de raad van 27 maart 2017.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • In dit voorstel is de vraag aan de raad:
  - de Duurzaamheidsagenda 2017-2025 vast te stellen, met als ambitie een CO2-neutralegemeente in 2050.
  - Voor de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda 2017-2025 voor de jaren 2018, 2019 en 2020 jaarlijks € 160.000,= beschikbaar te stellen.
  - Het college de opdracht te geven de incidentele uitgaven in 2018, 2019 en 2020 mee te nemen bij de kadernota 2018
  - In 2017 eenmalig een krediet van € 1.000.000,- beschikbaar te stellen voor storting in het revolving fonds van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten)t.b.v. het verstrekken van duurzaamheidsleningen.
  Ter besluitvorming in de raad van 27 maart 2017.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • In dit voorstel is de vraag aan de raad het rapport "resultaten onderzoek toekomstscenario's afvalscheiding Leiderdorp" vast te stellen. Scenario 3b uit het rapport aan te wijzen als het voorkeursscenario en het college van B&W opdracht geven scenario 3b uit te werken en te implementeren. De monitoringsgegevens 1 jaar na implementatie ter informatie aan de raad toesturen. Ter besluitvorming in de raad van 27 maart 2017.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • De vraag aan de raad is akkoord te gaan met verkoop van het A4/HSL informatiecentrum ten behoeve van de transformatie naar een recreatief transferium. Een voorbereidingskrediet van € 70.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van deze transformatie en de voorbereidingskosten te dekken uit de subsidiebijdrage van de Oude Rijnzone.
  Ter besluitvorming in de raad van 27 maart 2017.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • De vraag aan de raad is € 197.445 (incl. BTW) aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de renovatie en herindeling van Kindcentrum De Voorhof en de extra kapitaallasten -€ 9.378 in jaar 1- vanaf 2018 voor 25 jaar in de gemeentebegroting op te nemen. Ter besluitvorming in de raad van 27 maart 2017.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • Het verzoek aan de raad is akkoord te gaan met de realisatie van een nieuwe loods-jongveestal en uitbreiding van de voedersilo’s bij boerderij De Valk (Achthovenerweg 41a/b) in afwijking van het geldende bestemmingsplan Polder Achthoven 2016 en deze ontwikkeling toe te voegen aan de categorie gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet vereist is. Ter besluitvorming in de raad van 27 maart 2017.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • Brief van het college aan de raad over de evaluatie van de Leiderdorpse monitor Sociaal Domein. Verzoek van D66 tijdens de raad van 20 februari 2017 om deze brief tijdens het Politiek Forum te bespreken.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • 11.

  Rondvraag

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • 12.

  Sluiting

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)