Politiek Forum 18 februari 2019 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
  Reacties verbergen
  • Kimesdarsi 2019-02-10 17:11:39
  • Interested in HARD ROCK? How about KISS? They are on a tour in 2019 all across Canada and USA. Click on https://www.bakercasting.com/baker-casting-division-operation/ to know more about KISS tour in 2019.
  • erectile solution ratings 2021-01-23 03:22:40
  • review erectile dysfunction pump https://erectiledysfunctionpillscvs.com/# erectile dysfunction prognosis
  • erectile solution ratings 2021-01-23 03:22:41
  • review erectile dysfunction pump https://erectiledysfunctionpillscvs.com/# erectile dysfunction prognosis
  • erectile solution ratings 2021-01-23 03:22:43
  • review erectile dysfunction pump https://erectiledysfunctionpillscvs.com/# erectile dysfunction prognosis
  • erectile solution ratings 2021-01-23 03:22:44
  • review erectile dysfunction pump https://erectiledysfunctionpillscvs.com/# erectile dysfunction prognosis
  • erectile solution ratings 2021-01-23 03:22:45
  • review erectile dysfunction pump https://erectiledysfunctionpillscvs.com/# erectile dysfunction prognosis
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Op 15 oktober 2018 is het bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp door uw Raad vastgesteld. Tijdens deze vergadering heeft het College de toezegging gedaan om uw Raad gelegenheid te geven om het debat te voeren over de verkeerscirculatie rond het Amaliaplein en specifiek de Ericalaan en de Simon Smitweg. Hierna zal het College gevraagd worden een besluit te nemen over de verkeerscirculatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
  Reacties verbergen
  • M.P. van Exter 2019-02-18 13:48:18
  • Ontlast woonwijk door auto’s er omheen te laten rijden: benut de W.A. laan als randweg en maak de Simon Smitweg autoluw. Dit idee, inclusief 30 km zone, was voorkeur tijdens bewonersavonden in 2018. Het biedt ook financieel voordeel voor de gemeente in de toekomst, bij verkoop van terrein van brandweer, politiebureau en Leythenrode voor woningbouw.
 • De vraag aan de raad is een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het transformeren van Sociaal cultureel centrum de Sterrentuin naar een Centrum voor ondersteuning, welzijn en kennis, cultuur en educatie. Ter besluitvorming in de raad van 4 maart 2019.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het verzoek aan de raad is het Integraal Waterketenplan (IWKp) 2019-2023 vast te stellen, een structureel jaarlijks krediet beschikbaar te stellen en het investeringskrediet riool 2016 vrij te laten vallen. Ter besluitvorming in de raad van 4 maart 2019.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • De vraag aan de raad is in te stemmen met de concept zienswijze op de Kadernota 2020 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). Met het geven van een zienswijze kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op de programmabegroting RDOG HM 2020. Ter besluitvorming in de raad van 4 maart 2019.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • De vraag aan de raad is om de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Leiderdorp 2019 vast te stellen en aan de burgemeester de bevoegdheid op te dragen om op te kunnen treden op grond van artikel 2:79 ‘Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet’. Ter besluitvorming in de raad van 4 maart 2019.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

Downloaden audiofragment(en)