VergaderingVergadering van Raad
Datum: 24-09-2007 20:30 uur


Raadzaal
0
1
2
3
0
10
4
3
3
4
3
4
6
5
3
13
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage