Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsinformatieavond, 18 december 2017 20:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
18 dec. 2017, 20:30
Locatie:
Raadzaal

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • In 2017 is de Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK) geactualiseerd en is er een besluit genomen over de locatie voor het busstation van Leiden. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot nieuwe verkeersgegevens en gewijzigde verkeerskundige inzichten, die het belang van de Leidse Ring Noord (LRN) weliswaar herbevestigen, maar die er ook toe geleid hebben dat de eerder vastgestelde kaders voor de LRN herijkt moeten worden. Dit moet leiden tot een herijkt kaderbesluit voor het hele trac├ę van de LRN. Parallel daaraan worden de kruispunten Plesmanlaan-Vondellaan-Darwinweg en Oude Spoorbaan-Engelendaal uitgewerkt tot het niveau van een uitvoeringsbesluit, omdat bij deze beide kruispunten is gebleken dat dat binnen de eerder vastgestelde kaders kan.

    Deze informatiesessie behelst een toelichting op het Plan van Aanpak en de planning om te komen tot het herijkte kaderbesluit en de twee uitvoeringsbesluiten. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de gewijzigde verkeerskundige inzichten, welke kaders hierdoor wel of niet aangepast dienen te worden, en hoe belanghebbenden en de gemeenteraad de komende maanden worden betrokken en geïnformeerd.