Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsinformatieavond, 17 mei 2021 20:30:00

Algemene vergader informatie

ndien u als inwoner van Leiderdorp digitaal mee wilt praten met de raad over dit onderwerp kunt u zich aanmelden via griffie@leiderdorp.nl tot 16.00 uur op de dag van de vergadering. U ontvangt dan de link voor de digitale bijeenkomst.

De raadsinformatieavond wordt live uitgezonden via raadleiderdorp.nl.

Datum:
17 mei 2021, 20:30
Locatie:
Raadzaal

Algemene vergaderstukken (1)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Rijnhart Wonen ontwikkelt in nauwe samenwerking met de gemeente Leiderdorp nieuwbouwwoningen aan de Pinksterbloem. Om dit te realiseren worden de oude woningen gesloopt en zal de herinrichting van de openbare ruimte rond de woningen aangepakt worden. De gemeente stelt voor de ontwikkeling een nota van uitgangspunten op. Deze uitgangspunten worden op 12 juli aan de raad ter vaststelling voorgelegd. In de informatiebijeenkomst lichten Rijnhart Wonen en de gemeente de plannen toe en zal de gemeente de raadsleden ook informeren over de uitgangspunten.

  Fragmenten
  Fragment 1 01:01:13 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Elektrisch rijden groeit in Nederland en ook in onze gemeente. Deze groei in elektrische auto’s levert een bijdrage aan het verwezenlijken van een duurzamere samenleving. Maar zorgt ook voor een groeiende vraag naar passende laadinfrastructuur. In het Regeerakkoord 2017 is opgenomen dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Om deze opgave te verwezenlijken is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) als bijlage bij het Klimaatakkoord gevoegd. Een groot deel van de afspraken uit de NAL moeten op gemeentelijk niveau worden uitgevoerd. Een integrale, gemeentelijke visie op laadinfrastructuur is een verplichting die hieruit voortvloeit. De visie gaat met name in op de opgave die eraan komt op het gebied van elektrisch rijden en welke strategie daarbij wordt gevolgd om deze opgave te faciliteren. Met deze visie voldoen we aan de verplichting. De visie biedt tevens het handvat om de opgave uit te werken in lokale spelregels die moeten gaan landen bij de actualisatie van de beleidsregels en de modelovereenkomst die Leiderdorp heeft.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:35:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten