Toezeggingen en Moties

Toezeggingen en moties - Bij elke raadsvergadering treft u het agendapunt Lijst van toezeggingen en moties aan. Bij dit agendapunt staan de toezeggingen en moties vemeld waarvan de deadline aan de orde is. Wordt de
vermelde deadline niet gehaald? Zijn er wijzigingen in de stand van zaken? Geef
deze informatie door aan de griffie. Zijn er vragen of opmerkingen? Neem ook dan contact op met de griffie.

Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de Langetermijnagenda

U kunt per item de stand van zaken en eventueel een dossier inzien.

Hoe werkt de applicatie:

  • Klik op de link;
  • Klik op toezeggingen of moties;
  • Links ziet u de onderwerpen, deze kunt u aanklikken voor meer informatie.
  • De ronde button geeft aan of een onderwerp is afgedaan (groen), de planning overschrijdt (rood) of nieuw is ingevoerd (blauw);
  • Rechts ziet u de planning. U kunt op de gekleurde balkjes gaan staan met uw cursor. Einddatum raad (oranje balkje), geel (einddatum onbekend). blauw (aangehouden motie). Omdat er altijd een einddatum ingegeven moet worden staan toezeggingen en moties waar geen einddatum is genoemd standaard ingesteld op juli of december van het lopende kalenderjaar;
  • Met ‘selecteren’ kunt u een selectie maken op bijvoorbeeld programma, periode en portefeuillehouder.

Veel succes met het gebruik! Voor vragen en met suggesties kunt u altijd bij de griffie terecht.