Invloed uitoefenen en insprekenInvloed uitoefenen

Hoe kunt u als inwoner van Leiderdorp het beste invloed uitoefenen op de besluiten van de raad?

Het is belangrijk zo vroeg mogelijk in het proces uw stem te laten horen.

Alle mogelijkheden op een rijtje:

Schriftelijk inspreken

U kunt een schriftelijke reactie mailen aan griffie@leiderdorp.nl of sturen aan Griffie Gemeente Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. De griffie plaatst uw reactie dan in het raadsinformatiesysteem bij het agendapunt en/of als ingekomen brief. Iedereen kan dan kennis nemen van uw mening.

Digitaal inspreken

Zodra de agenda’s voor commissies en raad zijn gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem (www.raadleiderdorp.nl) kunt u in het ‘wolkje’ achter elk agendapunt in 350 tekens uw mening kwijt.

Fractiespreekuur

De fracties van de politieke partijen vergaderen op de maandag voorafgaand aan elke vergadering van het politiek forum. Als u alle fracties wilt spreken kunt u daarvoor een afspraak maken via de griffie (griffie@leiderdorp.nl of 071 – 54 54 826). U krijgt dan voorafgaand aan de fractievergaderingen een half uur de tijd om met vertegenwoordigers van elke fractie gezamenlijk van gedachten te wisselen.

Het fractiespreekuur is voor de raadsleden bedoeld om informatie te verzamelen. Korte en bondige informatie gepresenteerd door een beperkt aantal woordvoerders komt het beste over. Meekomende gasten kunnen eventueel in een tweede lijn (soort publieke tribune) plaatsnemen.

Als u met een afzonderlijke fractie wilt spreken kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter van de betreffende partij. De telefoonnummers vindt u op de website: http://www.raadleiderdorp.nl/Raad of op de website van de politieke partij.

Inspreken in het politiek forum en de raad

Tijdens het politiek forum kunt u inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Tijdens de raadsvergaderingen kunt u inspreken over onderwerpen die op de agenda staan of over een willekeurig onderwerp. Als inspreker krijgt u maximaal vijf minuten het woord.

Als u wilt insprken kunt u dat uiterlijk op de dag van de vergaderdag ’s middags voor 12.00 uur melden bij de griffie (griffie@leiderdorp.nl of 071 – 54 54 826).