Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp

De rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp heeft een eigen website.

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp doet voor de gemeenteraad en de burgers van Leiden en Leiderdorp onafhankelijk onderzoek naar het beleid van een of beide gemeenten en het werk van het Leids en Leiderdorps gemeentebestuur; doet de gemeente wat ze belooft en levert het ook op wat de bedoeling was? Hierin ondersteunt deze commissie de gemeenteraden bij hun controlerende taak. De rekenkamercommissie wil minimaal twee keer per jaar een onderzoek aan de gemeenteraad aanbieden. De commissie is onafhankelijk en heeft zes leden die geen directe binding hebben met de Leidse of Leiderdorpse politiek.

De rekenkamercommissie doet gevraagd en ongevraagd onderzoek. Bij de keuze voor onderzoeksonderwerpen heeft de commissie oog voor wat er in beide gemeenten speelt en houdt ze rekening met ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisaties. Ook u kunt zelf onderwerpen aandragen voor onderzoek. Kijk op de website van de rekenkamercommissie voor meer informatie.