2015-2018 Begroting

Nieuw webversie programmabegroting 2015-2018

De webversie is een digitale versie van de begroting. De teksten en cijfers zijn identiek aan de pfd-versie. Alleen de tekst op de homepage is aanvullend, deze staat niet in de pfd-versie en de gedrukte versie.

De webversie is te bereiken via: http://programmabegroting2015.leiderdorp.nl/