Voor meer informatie verwijzen we u naar de website Samen Leiderdorp

Samen Leiderdorp staat voor de nieuwe taken op het gebied van Zorg & Ondersteuning, Jeugdhulp en Werk & Inkomen en hoe de gemeente hier samen met inwoners en organisaties invulling aan geeft.