Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenschappelijke Regelingen

Voor de uitvoering van gemeentelijke taken kunnen gemeenten ingevolge de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) samenwerken met andere gemeenten. Vrijwel alle Gemeenschappelijke Regelingen voeren taken uit of behartigen belangen voor de gemeenten op specifieke beleidsterreinen. De gemeente Leiderdorp neemt deel aan een aantal Gemeenschappelijke Regelingen.

  1. Holland Rijnland
  2. Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
  3. Oude Rijnzone
  4. Regionale Dienst Openbare Gezondheid (RDOG)
  5. Samenwerking Sociale Dienst Leiden-Leiderdorp
  6. Schadevergoedingsschap HSL-Zuid
  7. Servicepunt71
  8. Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
  9. Vuilverwerking Leiden (Gevulei)

Bij de Omgevingsdienst West Holland, de Gevulei en Holland Rijnland, is de vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur gedeeld door college en raadsleden uit Leiderdorp. Deze Algemeen Bestuursvergaderingen
worden dan ook voorbereid in een (opiniërend) beraad (politiek forum, raad of als het niet anders kan presidium) om het standpunt van de Leiderdorpse delegatie te bepalen.

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (1)

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten