Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Meer informatie over deze gemeenschappelijke regeling vindt u op de website http://www.odwh.nl/

Vertegenwoordiging Leiderdorp

Algemeen Bestuur: J.J.F.M. Gardeniers (wethouder), E.J. Grootaarts (raadslid).

plv. lid: J.B.P.M. Suijkerbuijk (raadslid).

De agenda's en stukken publiceert de ODWH hier