Regionale Dienst Openbare Gezondheid (RDOG)

Meer informatie over deze gemeenschappelijke regeling vindt u op http://www.rdoghm.nl/

Vertegenwoordiging Leiderdorp

Algemeen Bestuur: J.J.F.M. Gardeniers, wethouder

plv. lid C.J.M.W. Wassenaar, wethouder

De agenda's en stukken publiceert de RDOG hier