Commissie Ruimte 22 januari 2013 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1.

  Opening

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3.

  Vragenronde

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4.

  Ingekomen stukken

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.

  Mededelingen

  geen documenten
  • Regio
  • Stand van zaken lopende dossiers
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6.

  Bestemmingsplan W4

  48 documenten
  De vraag aan de raad is de nota zienswijzen, een aantal wijzigingen in Toelichting, Verbeelding en Regels bestemmingsplan W4 vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen bij bestemmingsplan W4. Ter besluitvorming raad 4 februari 2013.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In deze woonvisie is het beleid op het gebied van wonen voor de periode tot 2020 vastgelegd.
  Ter besluitvorming raad 4 februari 2013.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Holland Rijnland heeft de (ontwerp) huisvestingsverordening Holland Rijnland vrijgegeven voor inspraak. De gemeenteraden krijgen de gelegenheid om tot 22 februari 2013 te reageren
  door belanghebbenden (inwonenden van de regio) en de gemeenteraden tot 22 februari. Ter bespreking aan de hand van oplegnotitie en concept-reactie.
  Ter besluitvorming raad 4 februari 2013.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In dit voorstel is de vraag aan de raad transformatie naar woningbouw mogelijk te maken om leegstand van een pand te voorkomen. Ter besluitvorming raad 4 februari 2013.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De huidige Wegsleepverordening dient te worden gewijzigd, aangezien Leiderdorp met
  een ander bergingsbedrijf is gaan werken. Ter besluitvorming raad 4 februari 2013.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op 3 december 2012 heeft de raad de Toekomstvisie Leiderdorp 2025 vastgesteld. De uitgezette koersen worden uitgewerkt in een Ruimtelijke en een Maatschappelijke structuurvisie. Voor beide visies zijn plannen van aanpak opgesteld. De commissie Ruimte bespreekt het maatschappelijk en het ruimtelijk deel. Ter besluitvorming raad 4 februari 2013.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 13.

  Rondvraag

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 14.

  Sluiting

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten